Stypendium profesora Jacka Szurka

Stypendium im. Profesora Jacka Szurka

ufundowane przez Państwo Kazimierę i Andrzeja Zapałów dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im S. Wyspiańskiego w Bieczu jest przyznawane przez Kapitułę Stypendium im. Profesora Jacka Szurka po zaakceptowaniu kandydatów do Stypendium przez Radę Pedagogiczną Liceum i Fundatorów Stypendium.

Jeżeli Kapituła Stypendium nie zaakceptuje żadnego kandydata, Stypendium w danym roku szkolnym nie zostanie przyznane. Decyzja o przyznaniu Stypendium ogłaszana jest w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, zaś wypłacane jest ono od września do czerwca. Przyznaniu Stypendium towarzyszy wręczenie stypendyście dyplomu zawierającego informację o Patronie Stypendium - Profesorze Jacku Szurku. W przypadku kandydowania dwóch lub więcej uczniów o podobnych zainteresowaniach i osiągnięciach decydującym kryterium jest sytuacja finansowa prawnych opiekunów kandydata.

Zgodnie z wolą Fundatorów Stypendium im. Profesora Jacka Szurka ma ono trafić do ucznia o zainteresowaniach i pasjach humanistycznych, wykraczających poza szkolny obowiązek, miłośnika książek, teatru, sztuk plastycznych oraz regionu Podkarpacia, który osiąga z przedmiotów humanistycznych wysokie oceny, a po maturze planuje studiować filologię polską, bądź inny kierunek humanistyczny. Stypendium winno służyć realizacji pasji humanistycznych, poszerzaniu wiedzy przez dodatkową lekturę, uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych.

Kapitułę Stypendium im. Profesora Jacka Szurka tworzą zatrudnieni w LO w Bieczu nauczyciele przedmiotów humanistycznych; języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze. Honorowym Kanclerzem Kapituły Stypendium jest nauczyciel języka polskiego Andrzej Topczyj.

Rok szkolny Imię nazwisko klasa
2015/2016 Adriana Winogrodzka IIIc
2016/2017 Krzysztof Baniak IIIa