Propozycja harmonogram roku 2017/2018

1. TERMIN EGZAMINU MATURALNEGO

 • 4-26 maja 2018 r. (od piątku)

 

2. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 23 - 31 grudnia 2017 r. ( od soboty)

 

3. FERIE ZIMOWE

 • 12.02-25.02. 2018 r.

 

3.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 29.03-03.04. 2018 r.

 

5. TERMINY DNI WOLNYCH (razem 6 dni):

 • 30.04.; 2.05 .2018r. (poniedziałek, środa)
 • 4,7,8.05.2018 r. ( piątek, poniedziałek, wtorek/ matury)
 • 1.06.2018 (piątek/ po Bożym Ciele)

 

6. TERMINY KONFERENCJI RADY PEDAGOGICZNEJ

 • 12 września 2017 r. (zatwierdzenie planów pracy)
 • 15 września 2017 r. – szkoleniowa
 • 24 października 2017 r. (analiza wyników egzaminu maturalnego 2017)
 • 9 stycznia 2018 r. (klasyfikacja za I półrocze)
 • 23 stycznia 2018 r. (podsumowanie pracy w I półroczu)
 • 13 luty 2018 r. (szkoleniowa)
 • 24 kwietnia 2018 r. (klasyfikacja klas trzecich) zakończenie nauki 27.04.2017 r
 • 19 czerwca 2018 r. (klasyfikacja klas pierwszych i drugich)

 

7. TERMINY KLASYFIKACJI

 • 05.01.2018 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
 • 12.01.2018 r. - koniec I półrocza
 • 13.04.2018 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy trzecie
 • 20.04.2018 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas trzecich
 • 27.04.2018 r. - zakończenie zajęć w klasach trzecich
 • 09.06.2018 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy pierwsze i drugie
 • 14.06.2018 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych -klasy pierwsze i drugie
 • 22.06.2018 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych.

 

8. TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI (WYWIADÓWEK)

 • 21 września 2017 r. godz. 16:00
 • 16 listopada 2017 r. godz. 16:00
 • 11 stycznia 2018 r. godz. 16:00
 • 05 kwietnia 2018 r. godz. 16:00