Informacje dla rodziców

Propozycja terminów wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018

 • 21 września 2017 r. godz. 16:00
 • 16 listopada 2017 r. godz. 16:00
 • 11 stycznia 2018 r. godz. 16:00
 • 05 kwietnia 2018 r. godz. 16:00

Wychowawcy klas

 • Klasa IA-B - mgr Dorota Malik
 • Klasa IC - mgr Halina Kucharska
 • Klasa IIA - mgr Monika Kowalska-Orlewska
 • Klasa IIB - mgr Maria Hycnar
 • Klasa IIIA - mgr Krzysztof Hajduk
 • Klasa IIIB - mgr Teresa Wszołek
 • Klasa IIIC - mgr Anna Winnicka
Opieka medyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 3
Centrala: (013) 447-10-05
Sekretariat: (013) 447-18-08, fax.: (013) 447-18-08
www.spzoz.biecz.pl | spzoz@biecz.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

38-340 Biecz, ul. Parkowa 1
tel./fax (013) 447-12-68
ppp_biecz@o2.pl

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Katarzyny Topczyj (sala nr 3)

wtorek: 8.00 - 14.00
środa: 10.00. - 12.30
piątek: 10.00. - 14.00

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją (jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży)

Informacja dla rodziców o roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z informacją:
Wychowanie fizyczne w szkole

Władza rodzicielska (opieka prawna w przypadku wyjazdu rodziców) rodzica za granicę – aspekt prawny i społeczny.

Wniosek o nauczanie indywidualne doc