Informacje dla ucznia

Statut Szkoły pdf
Wniosek o podniesienie oceny przewidywanej pdf
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego doc
Podręczniki 2015-2018 doc
Pozostałe informacje na www.bip.lobiecz.pl